Prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění

Informace o příloze

Prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění je platné k poslednímu dni měsíce, předcházejícímu měsíci podání žádosti (bylo-li v žádosti zaškrtnuto toto pole).

K tiskopisu je dále nezbytné doložit:

  • Rozsudek o stanovení vyživovací povinnosti
  • Dohoda o stanovení vyživovací povinnosti
  • Doklad o úhradě / přijetí výživného

Návrh na snížení nebo zrušení výživného soudem.