Prohlášení o přijatém výživném a případném postoupení pohledávky

Informace o příloze

Tento formulář slouží jako příloha k žádosti o náhradní výživné k doložení přijatého výživného a případného postoupení pohledávky.

Tento formulář slouží pouze pro účely stanovení nároku na náhradní výživné a jeho výši.

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk