Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech

Informace o příloze

Tento doklad slouží jako příloha k žádostem o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a o mimořádnou okamžitou pomoc a obsahuje informaci o sociálních a majetkových poměrech žadatele o příspěvek.