Přístup k zadávání veřejných zakázek se mění od pouhého důrazu na nejnižší cenu k naplňování strategických priorit

4. 10. 2019

Ve dnech 3.-4. října se v Praze konala mezinárodní konference „Odpovědné veřejné zadávání 2019 - strategický přístup k zadávání veřejných zakázek“. Na konferenci vystoupila řada zahraničních i domácích odborníků na veřejné zadávání a hlavním tématem bylo strategické využití veřejných zakázek. Jde o odpovědný přístup k nakupování za veřejné finance, který napomáhá plnit strategické cíle společnosti, včetně udržitelnosti. Veřejné organizace mají zájem o sdílení zkušeností, jak kromě dobré ceny získat plnění veřejných zakázek v dobré kvalitě. A kvalitu představuje i udržitelnost. V průběhu konference byla udělena ocenění za přínos k rozvoji společensky odpovědného veřejného zadávání v České republice. Oceněno bylo město Jičín a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.