Příspěvek při převzetí dítěte

1. Životní událost

Převzal(a) jsem dítě do pěstounské péče/poručenství.

2. Způsoby podání

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu.

3. Obecné informace

Příspěvek při převzetí dítěte je jednorázovou dávkou určenou pro nákup potřebného vybavení pro dítě přicházející do náhradní rodinné péče.

Převzala-li osoba pečující dítě do pěstounské péče po přechodnou dobu, nesmí součet příspěvků při převzetí dítěte u této osoby pečující přesáhnout 40 000 Kč v období posledních 12 kalendářních měsíců přede dnem podání žádosti o tento příspěvek.

Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě ve věku:

  1. do 6 let, 10 800 Kč,
  2. od 6 let do 12 let, 12 150 Kč,
  3. od 12 let do 18 let, 13 500 Kč.

4. Vznik nároku

Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má osoba pečující, která převzala dítě do pěstounské péče. Příspěvek při převzetí dítěte, jde-li o totéž dítě, náleží osobě pečující jen jednou.