Příspěvek na péči bude navyšován pružněji. Podle návrhu MPSV jej bude moci zvýšit vláda pouze svým nařízením