Priority českého předsednictví EU pro oblast zaměstnanosti a sociálních věcí

1. 1. 2009

I. Mobilita pracovníků na trhu práce Evropské unie Omezení volného pohybu pracovníků představují zásadní překážku rozvoje jednotného vnitřního trhu a brání plnému využití reálného potenciálu členských států i Unie jako celku.