Přijetí oznámení zaměstnavatele/cizince se zaměstnaneckou nebo modrou kartou o změně nebo ukončení pracovního poměru (MV ČR)

1. Životní událost

Jsem cizinec a změnil/ukončil jsem zaměstnání.

2. Způsoby podání

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu.

3. Obecné informace

Oznámení cizince se zaměstnaneckou kartou o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení, změně zaměstnavatele nebo zaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele, podle § 42g zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Podává držitel zaměstnanecké karty na pracovišti OAMP Ministerstva vnitra v případě předčasného ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení, změně zaměstnavatele (§ 42g zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky).

S výjimkou cizince s volným přístupem na trh práce ČR nebo cizince s platným povolením k zaměstnání je nutné o změnu pracovního zařazení nebo zaměstnavatele předem požádat Ministerstvo vnitra vyplněním formuláře žádosti o zaměstnaneckou kartu.

Služba spadá do kompetence MV ČR.

Oznámení cizince s modrou kartou o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení, změně zaměstnavatele nebo zaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele, podle § 42i zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Podává držitel modré karty na pracovišti OAMP Ministerstva vnitra v případě předčasného ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení nebo změně zaměstnavatele (§ 42i zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky).

Pozor, že během prvních dvou let pobytu na území na modrou kartu je nutné o změnu pracovního zařazení nebo zaměstnavatele předem požádat Ministerstvo vnitra vyplněním formuláře žádosti o modrou kartu. Po uplynutí dvou let je dostačující tento oznamovací formulář (přičemž hlásit volné pracovní místo je vždy třeba).

Služba spadá do kompetence MV ČR.