Při řešení bezdomovectví je stěžejní prevence a komplexní řešení

8. 10. 2019

V Česku žije víc než 20 tisíc lidí bez domova a dalších 100 tisíc osob je bezdomovectvím ohroženo. Vyloučení z přístupu k bydlení, vysoká zadluženost a nezaměstnanost postihují nejzranitelnější skupiny, na jejichž opětovné začlenění je třeba vynaložit komplexní úsilí. Pomoci řešit téma lidí bez domova má Koncepce prevence a řešení bezdomovectví v ČR do roku 2020. Zprávu  o plnění této koncepce pro minulý rok dnes řešila Vláda.