Převod výkonu agendy státní sociální podpory na území hl. města Prahy

1. 12. 2008

1. ledna 2009 vstupují v platnost změny zákona o státní sociální podpoře a zákona o sociálně-právní ochraně dětí, jejichž cílem je sjednocení agendy státní sociální podpory v Praze.