Předsednictví odhodláno nalézt konsensus s EP pro revizi směrnice o pracovní době

1. 1. 2009

České předsednictví je připraveno intenzívně jednat jak s představiteli Evropského parlamentu, tak s členskými zeměmi. První diskuse se členskými státy na úrovni náměstků / státních tajemníků se uskuteční 14. ledna v Praze.