Pracovní rehabilitace

1. Životní událost

Pro občany: Změnil se mi zdravotní stav a jsem osobou se zdravotním postižení, zdravotním znevýhodnění či v dočasné pracovní neschopnosti.

Pro zaměstnavatele: Mému zaměstnanci se změnil zdravotní stav a jak tuto situaci mohu řešit jako zaměstnavatel.

2. Způsoby podání

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu.

3. Obecné informace

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením. Pracovní rehabilitace je určena osobám se zdravotním postižením (dále jen „OZP“). Tuto skutečnost OZP doloží posudkem, potvrzením orgánu sociálního zabezpečení nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení. Na pracovní rehabilitaci mohou být na základě doporučení ošetřujícího lékaře vydaného jménem poskytovatele zdravotních služeb zařazeny fyzické osoby, které jsou uznány za dočasně neschopné práce, a na základě doporučení okresní správy sociálního zabezpečení vydaného v rámci kontrolní lékařské prohlídky též fyzické osoby, které přestaly být invalidními.

4. Vznik nároku

Žádat o pracovní rehabilitaci může osoba se zdravotním postižením. Součástí žádosti o pracovní rehabilitaci musí být základní poučení účastníka, žádost o pracovní rehabilitaci a potvrzení statutu OZP.

Nárok musí být doložen prostřednictvím žádosti o pracovní rehabilitaci.

Pokud není jeden z těchto dokumentů doložen, není možné žádost podat.