Potvrzení o zdravotním stavu vydané ošetřujícím lékařem

Informace o příloze

Pokud jste osobou dočasně práce neschopnou z důvodu, který by byl u pojištěnce pojištěného podle zákona o nemocenském pojištění důvodem pro rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, nebo jste osobou, jejíž dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav vyžaduje navýšit úhradu dodávky a spotřeby elektrické energie, plynu, případně výdaje na jiné druhy paliv a to až o 10% než je částka v místě obvyklá, je nutné doložit „Potvrzení o zdravotním stavu vydávané ošetřujícím lékařem“ k následujícím žádostem:

i.  žádost o příspěvek na živobytí,

ii. žádost o doplatek na bydlení.