Potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte

Informace o příloze

Tento formulář slouží jako příloha pro všechny žádosti o dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením, kde je potřeba doložit nezaopatřenost dítěte do 26 let věku, a to v případech dítěte, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemůže vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Jedno potvrzení může sloužit současně jako příloha k několika žádostem o různé dávky.