Potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Informace o příloze

Tento formulář slouží jako příloha pro všechny žádosti o dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením, kde je potřeba doložit nezaopatřenost dítěte do 26 let věku, a to v případech dítěte, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemůže vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Jedno potvrzení může sloužit současně jako příloha k několika žádostem o různé dávky.

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk

Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře