Potvrzení o výkonu činností veřejné služby ve veřejném zájmu

Jedná se o přílohu k Žádosti o organizování veřejné služby.