Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku

Informace o příloze

Tento formulář slouží jako příloha pro všechny žádosti o dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením, v případě, kdy je dítě ve věku 15 až 18 let věku, vedeno v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR.

Jedno potvrzení může sloužit současně jako příloha k několika žádostem o různé dávky.