Potvrzení o studiu

Informace o příloze

Tento formulář slouží jako příloha pro všechny žádosti o dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením, kde je potřeba doložit nezaopatřenost dítěte do 26 let věku, a to v případech, kdy se dítě soustavně připravuje na své budoucí povolání.

Jedno potvrzení může sloužit současně jako příloha k několika žádostem o různé dávky.

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk

Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře