Potvrzení o neschopnosti nezaopatřeného dítěte soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz

Informace o formuláři

Tento formulář slouží jako příloha pro všechny žádosti o dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením, kde je potřeba doložit nezaopatřenost dítěte do 26 let věku, a to konkrétně v případech, kdy se toto dítě nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc či úraz.

Jedno potvrzení může sloužit současně jako příloha k několika žádostem o různé dávky.