Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku

Informace o příloze

Potvrzení slouží jako příloha k žádosti o rodičovský příspěvek, na jehož základě bude stanovena max. částka, kterou lze volit jako měsíční výši dávky.

Potvrzení nemusí dokládat rodič, který pobíral peněžitou pomoc v mateřství od OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno a ke stanovení měsíční výše rodičovského příspěvku chce využít svůj denní vyměřovací základ (DVZ). Denní vyměřovací základ bude sehrán automaticky. Potvrzení dokládá,

  • rodič, který pobíral nemocenské v souvislosti s porodem poskytované od OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno (tedy rodič, který neměl nárok na PPM, ale pouze na nemocenské)
  • rodič, kterému PPM byla poskytována jiným příslušným orgánem nemocenského pojištění, než je OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.

Pokud pro volbu výše rodičovského příspěvku bude rodič, který pobíral PPM chtít využít DVZ druhého rodiče, kterému lze ke dni narození dítěte stanovit denní vyměřovací základ, použije pro volbu výše rodičovského příspěvku Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku.