Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku

Informace o příloze

Potvrzení slouží jako příloha k žádosti o rodičovský příspěvek, na jehož základě bude stanovena max. částka, kterou lze volit jako měsíční výši dávky.

Potvrzení dokládá rodič, kterému vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nebo žena, které vznikl nárok na nemocenské poskytované v souvislosti s porodem.

Přílohou potvrzuje příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení rodiči (příp. ve spolupráci se zaměstnavatelem – u nemocenského v souvislosti s porodem) výši denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství podle § 21 zákona č. 187/2006 Sb. k datu narození/převzetí dítěte. - OSSZ potvrzuje nejen DVZ, ale i denní výši PPM a dobu trvání.

On-line formulář