Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku

Informace o příloze

Potvrzení slouží jako příloha k žádosti o rodičovský příspěvek, na jehož základě, bude stanovena max. částka, kterou lze volit jako měsíční výši dávky.

Potvrzení dokládá rodič, který nepobíral peněžitou pomoc v mateřství, ale lze mu ke dni narození dítěte stanovit denní vyměřovací základ, který použije pro volbu výše rodičovského příspěvku.

Přílohou potvrzuje příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení rodiči denní vyměřovací základ pro stanovení peněžité pomoci v mateřství podle § 21 zákona č. 187/2006 Sb. k datu narození/převzetí dítěte.

Jste-li zaměstnanec, doložte k tomuto formuláři Přílohu k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství vyplněnou za rozhodné období odpovídající výše uvedenému datu. Přílohu potvrdí zaměstnavatel. V případě více zaměstnavatelů doložte přílohu od každého zaměstnavatele zvlášť.

On-line formulář

Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře