Podmínky pro činnost agentur práce a zaměstnávání osob se zdravotním postižením by se měly změnit

1. 2. 2010

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) připravilo novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (zákon o zaměstnanosti). Hlavní změny se týkají zpřísnění podmínek pro vydávání povolení ke zprostředkování zaměstnání, uznávání odborné způsobilosti zástupců agentur práce a zaměstnávání osob se zdravotním postižením.