Oznámení o zahájení poskytování sociálních služeb na území České republiky

Informace o formuláři

„Oznámení o zahájení poskytování sociálních služeb“ podává právnická nebo fyzická osoba, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a která podle paragrafu 84 zákona č. 108/2006 poskytuje na území České republiky dočasně a ojediněle sociální služby.