Oznámení o poskytovateli pomoci

Informace o formuláři

Formulář musí být vždy podán současně se žádostí o příspěvek na péči, případně kdykoli se změní poskytovatel služby

 

Doložte písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci, v případě, že službu poskytuje asistent sociální péče či jiná osoba, která není v příbuzenském vztahu k oprávněné osobě (např. soused/ka apod.)

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk

Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře