Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost se chýlí ke konci, naváže na něj program nový

1. 12. 2013

Prostředky z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou již z 95 % vyčerpané. Od roku 2007 podpořily téměř 1,5 milionu lidí ve více než pěti tisících projektech.