Online psychologické poradenství pro pracovníky resortu práce a sociálních věcí v první linii

7. 12. 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se Sociální klinikou a Českým institutem biosyntézy zajišťuje speciální online pomoc pro všechny, kdo se během pandemie starají o ohrožené skupiny obyvatel nebo s nimi řeší ekonomické a sociální důsledky pandemie.