Ohlédnutí za Veletrhem celoživotního vzdělávání

1. 11. 2005