Odborný seminář pro obce přátelské rodině

1. 11. 2009

Obce a města, jež se v letošním roce přihlásily do soutěže Obec přátelská rodině, měly možnost zúčastnit se odborného semináře k tématu podpory rodiny na místní úrovni, který se konal ve středu 25. listopadu v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Seminář uspořádaly spoluvyhlašující organizace soutěže Obec přátelská rodině, kterými jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center v ČR.