Nová Strategie rodinné politiky se zaměřuje na potřeby rodin v jednotlivých životních fázích a specifických situacích

Nová Strategie rodinné politiky se zaměřuje na potřeby rodin v jednotlivých životních fázích a specifických situacích

12. 10. 2023

Vláda 11. října 2023 schválila Strategii rodinné politiky 2024–2030 jako nový strategický dokument, který aktualizuje dřívější Koncepci rodinné politiky z roku 2017. Dokument nově zdůrazňuje pohled zaměřený na potřeby rodin v jednotlivých životních fázích a specifických situacích a na rodiny jako na nenahraditelný zdroj společenské prosperity. Velký význam je věnován ocenění a stabilitě rodiny, primární prevenci předcházení negativních jevů a podpoře manželství jako nástroje právní, sociální a ekonomické ochrany rodiny. Zároveň je respektována různorodost životních drah a faktická diverzita forem rodinného soužití.

Vize Strategie rodinné politiky 2024–2030: Rodinná politika vytváří příznivé společenské prostředí a stabilní podmínky, které respektují svobodu volby, podporují rodiny v jejich funkcích a poskytují rodinám prostor i možnosti k naplňování jejich individuálních potřeb a aspirací.

Celý text Strategie najdete v příloze.

Menu