Nová Strategie rodinné politiky ocení a podpoří rodiny ve všech fázích života

Nová Strategie rodinné politiky ocení a podpoří rodiny ve všech fázích života

30. 3. 2023

MPSV představilo novou Strategii rodinné politiky 2023-2030. Jde o koncepční dokument, který aktualizuje dřívější Koncepci rodinné politiky z roku 2017. Podpora rodin je pro resort dlouhodobě jednou z hlavních priorit. Strategie se zabývá řadou aspektů, jejichž cílem je vytvořit příznivé a stabilní podmínky pro rodiny, výchovu dětí a péči o blízké. Na formulaci celé strategie se podílelo zhruba 40 různých subjektů od ministerstev až po neziskové odborné organizace a akademickou sféru.

Více informací najdete v tiskové zprávě. 

Hlavní cíle Strategie rodinné politiky 2023-2030 jsou přehledně zpracovány v přiložené grafice.

Menu