Neziskovky nemusí v rámci Národního dotačního titulu Rodina pro rok 2021 projekty kofinancovat

1. 6. 2021

Nestátním neziskovým organizacím bude odpuštěné povinné dvacetiprocentní spolufinancování projektů, které byly zařazeny do Národního dotačního titulu Rodina pro rok 2021. Dohromady tak ušetří zhruba 28 milionů korun.

 

Více se dočtete v příloze