Nezaměstnanost v prosinci stoupla na 6 %

1. 1. 2009

V prosinci 2008 došlo k nárůstu registrované míry nezaměstnanosti o 0,7 p. b. na 6,0 %. Z větší části je tento nárůst způsoben tradičními sezónními vlivy (ukončení sezónních prací a smluv na dobu určitou ke konci roku) v hodnotě 0,4 - 0,5 p. b., částečně se projevují dopady současně světové ekonomické situace. Registrovaná míra nezaměstnanosti je přibližně ve stejné jako v prosinci 2007, kdy do evidence úřadů práce vstoupilo 45 tisíc lidí a bylo z ní vyřazeno 31 tisíc lidí. Míra nezaměstnanosti je v ČR sedmá nejnižší v rámci 27 zemí EU.