Nedostatky, které vytýká NKÚ u investic do sociálních služeb, jsou už minulostí. Byly napraveny

16. 8. 2021

Podle Nejvyššího kontrolního úřadu přispěly dotace vyplacené v letech 2017 až 2019 k dosahování cílů jednotlivých programů, nejvíce výtek NKÚ pak bylo k posilování kapacit pobytových sociálních služeb. V současnosti je právě navyšování počtu lůžek jednou z hlavních priorit MPSV. S většinou kritizovaných pochybení se už povedlo vypořádat.

Více informací najdete v příloze