Navýšení dotací na provoz sociálních služeb v roce 2009

1. 1. 2009

MPSV si je vědomo obtížné situace poskytovatelů sociálních služeb a již od schválení zákona o státním rozpočtu hledá řešení, jak v dané situaci pomoci. Využitím všech rezerv v rozpočtu ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas rozhodl o dodatečném posílení prostředků na dotace ve výši 1,5 mld. Kč.