Návrhy zákonů o státní sociální podpoře a sociální potřebnosti

1. 11. 2003