Návrh výdajů Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2004

1. 11. 2003