Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči

Co k žádosti potřebuji?

Potvrzení o hospitalizaci 60+ (volitelně – pro klienty pobývající v nemocnici déle než 60 dní).