Nabídka zajištění přípravy k práci

1. Životní událost

Poskytuji činnosti v rámci přípravy k práci a potřebuji nabídku k zajištění činností v rámci přípravy k práci.

2. Způsoby podání

Způsob podání tiskopisů.

3. Obecné informace

Nabídku na zajištění přípravy k práci podává specializovaný subjekt.

Nabídka provedení přípravy k práci na pracovních místech pro osoby se zdravotním postižením (§ 75 a § 78a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) a ve vzdělávacích zařízeních státu, územních samosprávných celků, církví a náboženských společností, občanských sdružení a dalších právnických a fyzických osob (dále jen „subjekt“) (§ 72 odst. 2 písm. b) až c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 3 odst. 2 vyhlášky č. 518/2004 Sb.).