Nabídka zajištění poradenské činnosti

1. Životní událost

Poskytuji poradenskou činnost a potřebuji nabídku k zajištění poradenské činnosti.

2. Způsoby podání

Způsob podání tiskopisů.

3. Obecné informace

Nabídky provedení poradenské činnosti zařízením, které takovouto činnost poskytuje, podává právnická nebo fyzická osoba.