Na základě odstranění tvrdosti zákona se zvýší důchody některých horníků

1. 12. 2005