MPSV z evropských dotací podpoří šance dětí a mladých lidí na budoucí pracovní uplatnění

MPSV z evropských dotací podpoří šance dětí a mladých lidí na budoucí pracovní uplatnění

6. 10. 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo na začátku října v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) dvě výzvy pro předkládání projektů, jejichž cílem je zlepšit uplatnění dětí a mladých lidí na pracovním trhu, a tím i jejich sociální postavení. První z nich se zaměřuje na mladé lidi do 29 let (včetně) a bude v ní k dispozici 1,2 mld. korun. Ve druhé výzvě, zaměřené na předškolní děti a žáky základních škol, bude rozděleno 300 mil. korun.

Další informace najdete v tiskové zprávě

Menu