MPSV vypisuje druhou dotační výzvu na pobytová zařízení pro osoby s poruchami autistického spektra

10. 8. 2020

V rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb vypisuje MPSV v pořadí druhou dotační výzvu na podporu zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb pro osoby s poruchami autistického spektra (PAS). Do této výzvy, do níž je alokováno 55 mil. Kč, se mohou zapojit a o dotaci požádat kraje, obce, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, ústavy, sociální družstva, spolky a obchodní společnosti. Příjem žádostí o dotace bude zahájen 18. srpna 2020 a ukončen 15. října 2020.

Více se dočtete v příloze