MPSV vyhlásilo dotační řízení na podporu rodiny pro rok 2020

16. 10. 2019

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV vyhlásil 15. října 2019 dotační řízení v rámci Národního dotačního titulu „Rodina“ (NDT Rodina) pro rok 2020. Jeho cílem je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku a posilovat význam rodiny pro společnost prostřednictvím podpory služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Pro rok 2020 je možné žádat v dotační oblasti I. Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství a v oblasti II. Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

Více informací naleznete v příloze.