MPSV vyhlásilo další dotační výzvu pro projekty, které pomáhají lidem prchajícím před válkou na Ukrajině

MPSV vyhlásilo další dotační výzvu pro projekty, které pomáhají lidem prchajícím před válkou na Ukrajině

20. 10. 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) výzvu pro předkládání projektů zaměřených na začleňování občanů Ukrajiny do české společnosti. O celkem 200 mil. Kč z evropských peněz mohou žádat nestátní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb a místní akční skupiny (MAS).

Podrobnosti najdete v tiskové zprávě

Menu