MPSV vydává publikaci s příběhy lidí, kterým pomohly projekty financované z Evropského sociálního fondu

1. 12. 2013

Publikace „Nový vítr do plachet díky MPSV“ se snaží ukázat, jak konkrétně mohou peníze plynoucí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu pomoci konkrétním lidem kolem nás.