MPSV vydalo publikaci k vývoji v oblasti práce a sociálního zabezpečení v ČR za rok 2012

1. 12. 2013

MPSV ČR vydalo publikaci pod názvem „Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v ČR ve vývojových řadách a grafech – 2012“, která formou tabulek a grafů zachycuje dlouhodobý vývoj hlavních socioekonomických ukazatelů s důrazem na vybrané ukazatele v oblasti sociálních dávkových systémů.