MPSV uveřejňuje průběh poskytování služeb společností Gordic

1. 2. 2015

MPSV usiluje nadále o smír při jednání o řešení situace se společností Gordic. V zájmu striktního dodržování právních předpisů ministerstvo uhradí cenu za plnění dle Implementační smlouvy ve výši odpovídající tržním cenám podle zjištění uvedených ve znaleckém posudku.