MPSV se zabývá krizovou situací dětí v Chrastavě

1. 6. 2016

MPSV se zabývá krizovou situací dětí umístěných v dětském domově se školou a výchovném ústavu Chrastava z hlediska podmínek péče o děti, zajištění jejich bezpečí a aktuálně také přemístěním dětí z důvodu plánovaného ukončení provozu výchovného ústavu.