MPSV provedlo inspekci v domově pro seniory Hvězda, zjistilo závažná pochybení. Krajský úřad rozhodl o odejmutí registrace

MPSV provedlo inspekci v domově pro seniory Hvězda, zjistilo závažná pochybení. Krajský úřad rozhodl o odejmutí registrace

7. 11. 2023

V červnu proběhla inspekce sociálních služeb u poskytovatele „HVĚZDA z.ú.“, a to konkrétně v Domově služeb seniorům v ulici Zarámí ve Zlíně. MPSV v rámci kontroly zjistilo řadu pochybení, za které poskytovateli uložilo maximální možnou pokutu podle současné legislativy. Zároveň resort předal podnět k provedení kontroly také oblastnímu inspektorátu práce, finančnímu úřadu, a především krajskému úřadu. Ten rozhodl o odejmutí registrace ke konci roku.

Více informací najdete v tiskové zprávě.

Menu