MPSV navrhuje pravidelnou valorizaci minimální mzdy, zajistí se tak předvídatelnost pro zaměstnance i firmy

MPSV navrhuje pravidelnou valorizaci minimální mzdy, zajistí se tak předvídatelnost pro zaměstnance i firmy

11. 10. 2023

Novelu zákoníku práce, která zavádí valorizační mechanismus minimální mzdy, posílá MPSV do meziresortního připomínkového řízení. Zákon bude stanovovat jasná a předvídatelná pravidla pro výpočet i aktualizaci minimální mzdy. Tu bude pro příslušný kalendářní rok MPSV vyhlašovat sdělením vždy do 30. září předcházejícího kalendářního roku. Výše bude vycházet ze zákonných parametrů. Plní se tak jeden z bodů programového prohlášení vlády.

Více informací najdete v tiskové zprávě.

Menu