MPSV nabídne slovenským partnerům zkušenosti odpovědného zadávání tendrů v sociální oblasti

22. 10. 2019

V Trenčíně 22. října v rámci konference „Společensky odpovědné veřejné zadávání“ podepsalo Ministerstvo práce a sociálních věcí se slovenským Ministerstvem práce, sociálnych vecí a rodiny a s Úradem pre verejné obstarávanie prohlášení o vzájemné spolupráci v oblasti rozvoje odpovědného veřejného zadávání. Toto prohlášení je základem pro intenzivnější výměnu dobré praxe, metodických materiálů a spolupráci expertů.

Více se dočtete v příloze